Precis fått beskedet

Oavsett om du själv har fått ett cancerbesked eller om du är närstående, vill vi påminna dig om att du inte är ensam! Varje år får 800 unga vuxna ett cancerbesked, bara i Sverige*. Ännu fler står bredvid någon som blir sjuk. Närstående som förutom att stötta även måste hantera sina egna känslor och tankar.

Personer sitter runt ett bord med blanketter.

Som medlem hos oss får du dels möjlighet att prata med andra unga vuxna som just nu går igenom en liknande resa som du, eller som har gjort det tidigare och vet vad det innebär. Men du kan också få hjälp med praktiska saker eller problem du stöter på längs vägen.

Vi vet att ett cancerbesked för med sig en storm av tankar och känslor. Samtidigt har du säkert en mängd olika frågor och en massa praktiska saker som måste lösas. Formulär som ska fyllas i och papper som ska skickas in. Som medlem kan du få hjälp med praktiska saker som kommer vid ett cancerbesked. Vi kan hjälpa dig att förstå dina rättigheter och vart du ska vända dig och tänka på i kontakt med till exempel CSN, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Här på hemsidan kan du läsa mer om vilka olika sätt Ung Cancer kan stötta dig.

*Siffran avser antalet rapporterade cancerfall i åldern 15-29 under 2015. Källa: Socialstyrelsen

Om du har frågor om din eller din närståendes cancer, eller bara vill prata, kan du alltid kontakta Cancerrådgivningen på 08-123 138 00. Där arbetar specialistsjuksköterskor med utbildning i onkologi och samtalsstöd och svarar på frågor om allt som har med cancer att göra. Du behöver inte berätta vad du heter eller vem du är.