Inför läkarbesöket

Vi vet att det kan vara svårt att veta vilka frågor man ska ställa till läkaren, eller att ens komma ihåg vilka svar hen gav. Därför kan det vara bra att gå tillsammans till läkarbesöket och att anteckna eller spela in svaren så att ni kan gå igenom dem i lugn och ro när ni kommer hem.

Bild på ett handfat i ett sjukhusrum. I spegeln ser man sängen på andra sidan rummet.

För att underlätta har vi gjort en lista på frågor som kan vara bra att ställa till läkaren vid andra eller tredje besöket. Tänk noga igenom vilka frågor ni vill ställa och fråga endast de frågor ni är beredda att få ett svar på.

 • Vad är det för cancersjukdom?
 • Vilken behandling finns det? Finns det fler behandlingsmetoder?
 • Är det här den bästa möjliga behandlingen? Finns det annan behandling på andra ställen i Sverige?
 • Är behandlingens syfte att bromsa eller att bota?
 • Hur vet man vilken effekt behandlingen kommer att få? Hur mäts effekten?
 • Vilka olika biverkningar kan uppstå? På kort och lång sikt? Kan jag/min närstående själv göra något för att motverka dem?
 • Vad är min/min närståendes behandlingsplan? När ska behandlingen börja och hur länge ska den fortgå?
 • Hur gör jag om jag vill ha en second opinion? (alltså en ny medicinsk bedömning av en annan läkare.)
 • Orsakar behandlingen infertilitet/sterilitet? Finns det några åtgärder jag/min närstående kan göra innan för att förebygga detta? Plocka ut ägg/spermier?
 • Vem är min/min närståendes kontaktsjuksköterska och hur når jag hen?
 • Hur kommer behandlingen påverka mitt/min närståendes vardagliga liv? Kommer jag/hen kunna fortsätta arbeta/studera?
 • Kan vi få en skriftlig vårdplan?
 • Vad finns det för psykologiskt stöd att få? Kurator/psykolog?
 • Kan min/min närståendes behandling leda till några fysiska men eller bestående biverkningar?
 • Var kan vi hitta mer information?