Sex & Samliv

Det är väldigt vanligt att sex- och samlivet påverkas av en cancerdiagnos. …

Läs mer

Personer sitter runt ett bord med blanketter.

Precis fått beskedet

Läs mer

Inför läkarbesöket

Vi vet att det kan vara svårt att veta vilka frågor man ska ställa till läk…

Läs mer

Fertilitet

En del cancerbehandlingar påverkar möjligheten att kunna få biologiska barn…

Läs mer

Två personer hjälps åt att fylla i en blankett.

Dina rättigheter

Vad gäller egentligen när jag eller min närstående vårdas på sjukhus? Vad h…

Läs mer

Så fördriver du tiden

Läs mer