Kolla pungen

Trots att testikelcancer är den vanligaste cancerformen bland unga vuxna i åldern 16-30, talas det väldigt lite om cancerformen. Med kampanjen ”Kolla Pungen” vill vi därför lyfta diskussionen om sjukdomen – och informera om hur du själv undersöker din pung.

Bild på IFK-spelare som står i en frisparksmur med händerna över pungen.

Med hjälp av projektet ”Kolla Pungen” vill vi sprida enkel och tydlig information om testikelcancer – allt från hur man själv undersöker sin pung och upptäcker symptom till var man söker hjälp och vilka steg man sedan får gå igenom. Kampanjen lanserades i juli 2013 och fick nytt liv i samband med att Ung Cancers var gästande organisation när IFK Göteborg mötte AIK den 24 oktober 2016.

Med ”Kolla Pungen” vill vi också lyfta diskussionen om ojämlik vård. Varför uppsöker personer med pung vård i så mycket mindre utsträckning? Varför är det på många sätt tabubelagt för många att prata om känslor och sjukdomar?

”Kolla Pungen” är ett samarbete mellan organisationen Ung Cancer och RCC Väst, RCC Uppsala Örebro, Kunskapscentrum för jämlik vård och Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

I samband med att projektet startade lanserades även hemsidan www.kollapungen.se. Där kan du genomgå en ”pungkoll” för att lära dig hur du själv känner igenom din eller din närståendes pung. Där finns också information om var du ska vända dig om något skulle kännas fel och du kan läsa om andra testikelcancerdrabbades upplevelser.

www.kollapungen.se

Läs mer