#jagäraktiv

Aktivitet kan vara så mycket mer än att springa, lunka eller gå. Att vara aktiv är att leva. Att använda sin kropp och sin kreativitet. Aktivitet kan läka och skapa lust. Och är helt beroende av förutsättningar och omständigheter. Men är precis lika viktigt för varenda en av oss.

Bild ovanifrån på en person som målar.

I samband med att Ung Cancer fick äran att för första gången vara välgörenhetspartner till GöteborgsVarvet 2016, valde vi även att lyfta frågan om vad aktivitet är. Under hashtaggen #jagäraktiv uppmanade vi medlemmar och följare att lägga upp bilder på vad de själva ansåg vara aktivitet.

Kampanjen drog igång i sociala medier i februari 2016. Med olika inlägg kopplade till #jagäraktiv har vi arbetat för att problematisera kring den snäva och exkluderande syn på fysisk aktivitet som samhället tenderar att ha i dag.

Under GöteborgsVarvet hade Ung Cancer ett stort område på Linnéplatsen i Göteborg under namnet Ung Cancer Aktiv. Området var en frizon fritt från prestation för att visa på att definitionen av aktivitet är bred.  Området var sista delen av temat i kampanjen. Där fanns möjligheten att ta del av olika aktiviteter, workshops och andra moment som alla syftade till att bredda synen på aktivitet, prestation och träning. Där fanns även foodtrucks, hängytor, storbildsskärm, fotoutställning och en scen.