#cancerkunskap

Ung Cancer vill ersätta fördomar om cancer och cancerberörda med kunskap. Under hösten 2015 startade vi därför hashtaggen #cancerkunskap på Instagram. Här tar vi upp vanliga fördomar och myter – och slår hål på dem.

En person håller upp ett papper med texten: "Nej, alla blir inte friskförklarade efter fem år".

Fördomarna vi tar upp är baserade på det unga vuxna cancerberörda möter dagligen, fördomar som rör både den som är sjuk och de som står bredvid. Genom att skriva ner vanliga fördomar och kommentarer som vi ofta möter, och kort förklara hur det egentligen ligger till, hoppas vi kunna sprida information och kunskap.

En person håller upp ett papper där det står #cancerkunskap

#cancerkunskap på Instagram

Läs mer