Almedalen 2017

Ung Cancer kräver bättre vård för unga vuxna cancerdrabbade. Vård på våra villkor. Vårdpersonal, beslutsfattare och politiker måste lyssna, anpassa och ta beslut efter våra behov.

Vård på våra villkor

Kampanjen Vård på våra villkor vilar på våra medlemmars upplevelser, synpunkter och idéer. Med vård på våra villkor menar vi en vård som är jämlik eftersom den behandlar patienter som personer som har unika behov, förutsättningar och värderingar. Vi kräver en vård som tar hänsyn till det som är viktigt för patienterna och som gör det möjligt för patienten att vara involverade i beslut om hur den egna vården ska utformas.

I arbetet med kampanjen har vi samlat medlemmar från Ung Cancer, läkare och sjuksköterskor samt tjänstepersoner och politiker från landsting runt om i landet. Alla har ungefär samma bild av vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i vården idag. Alla är överens om att det är viktigt att åtgärda det som inte fungerar. Ingen ifrågasätter att en jämlik vård måste ta reda på och ta hänsyn till patientens förutsättningar och villkor.

Hur kommer det sig då att vården idag har svårt att på ett jämlikt sätt ta hänsyn till patientens villkor och förutsättningar?

Vad krävs då för Vård på våra villkor? Läs vårt manifest här!

Ung Cancer tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård

Kunskapscentrum för jämlik vård finns för att hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor till alla. Genom forskning, utbildning och verksamhetsutveckling skapar de förutsättningar för att jämna ut omotiverade skillnader. Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandandsregionen identifierar problem och stödjer hälso- och sjukvården för att göra något åt dem.

Ung Cancer är en ideell medlemsorganisation som finns till för att stötta dem mellan 16 och 30 år som lever med eller nära cancer.

Vi ger psykosocialt stöd och fyller det gap som ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet utanför. Vi skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen. Vi ger ekonomiskt stöd till dem som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Läs mer om Ung Cancers verksamhet här.

Tre av medlemmarna som varit en del av utformandet av Vård på våra villkor är Isak, Emma och Josefin. Läs deras berättelser genom att klicka på länkarna här nedanför.

Manifest

Läs mer

Porträttbild på Isak som sitter åt vänster.

Isak

Läs mer

Porträttbild på Emma som tittar rakt in i kamera.

Emma

Läs mer

Josefin

Läs mer

Om kampanjen

Läs mer