stöd oss

Cancerbehandlingar

Cellgifter

Cellgifter, eller cytostatika som det också kallas, är ett ämne som sprutas in i kroppen för att ta död på cancercellerna och få tumören att försvinna eller krympa så att den kan opereras bort. För att cellgifterna ska kunna komma direkt in i blodet får den som är sjuk en tunn plastslang eller en liten dosa som fästs i ett blodkärl, ofta strax under nyckelbenet. Slangen eller dosan sitter sedan kvar under hela perioden man behandlas och även en viss tid efteråt. Slangen kallas för central venkateter (CVK) och dosan kallas för subkutan venport.

Dosan syns inte så mycket på utsidan av huden. Slangen syns, men brukar tejpas fast under ett bandage när den inte används. Cellgifterna sätts på en ställning med hjul så att den som behandlas kan vara uppe och gå medan behandlingen (droppet) pågår. En del patienter får cellgiftsbehandling under flera dagar i rad och är då inlagda på sjukhuset. Andra får det några timmar under en dag och får sedan åka hem igen.

Cellgifterna slår ut kroppens celler, vilket innebär att både cancercellerna och de friska cellerna angrips. Därför kan den som behandlas med cellgifter få olika biverkningar, som ofta går över när behandlingen är avslutad. En del patienter tappar till exempel håret, förlorar aptiten, mår illa eller får ett sämre immunförsvar. Det finns också biverkningar som kan uppstå och/eller finnas kvar en längre tid efter behandlingen, ibland resten av livet.

Strålbehandling

Strålbehandling får man oftast på den delen av kroppen där cancertumören finns. Både friska celler och cancerceller skadas av strålbehandlingen, men de friska cellerna har en bättre förmåga att reparera sig efteråt. Själva behandlingen tar ungefär 5-15 minuter. Det känns ingenting att strålas, men ibland blir huden rödflammig efteråt och kliar.

Vi tål alla olika mycket strålning och därför är det också olika hur starka biverkningar vi får. Vissa får inga biverkningar alls, medan andra kan få flera. Biverkningarna kan både komma direkt eller senare. Detta kallas för tidiga och sena biverkningar.

Operation

Operationer genomförs för att ta bort tumörer. Ofta behandlas en patient med cellgifter och/eller strålning först för att krypa tumören så att den blir enklare att operera bort. I andra fall kan patienten få cellgifter efter operationen för att minska risken för att några cancerceller finns kvar i kroppen.

Stamcellstransplantation

En del patienter som har leukemi eller lymfkörtelcancer behandlas med en stamcellstransplantation. Stamceller är omogna celler som finns i benmärgen. Vid en stamcellstransplantation får patienten nya, friska stamceller från en annan person. Om patientens egna stamceller används kallas det inte transplantation utan högdosbehandling. Innan stamcellerna kan överföras till patienten behandlas hen med cellgifter eller strålning för att få bort de sjuka cellerna ur kroppen. Inför, under och efter en transplantation är patienten väldigt känslig för infektioner. Ofta får den som är sjuk därför vara isolerad under ett par veckor på sjukhuset.
Oavsett vilken eller vilka behandlingar du eller din närstående får är det viktigt att ni hela tiden känner att ni får vara delaktiga i vården. Är något oklart, fråga er läkare!Liknande inlägg

Nu söker vi medlemskoordinator!

Ung Cancer letar efter dig som vill göra skillnad och finnas för unga vuxna cancerberörda tillsammans med oss. Vi söker...

Läs mer
Ung Cancer

Ung Cancer genomför en telefonkampanj!

Vi vill informera om att vi just nu genomför en telefonkampanj. En kommunikationsbyrå ringer till givare och armbandsköpare till Ung Cancer på uppdrag av oss. Har du blivit uppringd och har frågor om kampanjen? Då är du välkommen att kontakta lovisa@ungcancer.se som är insamlingsansvarig på Ung Cancer.

Läs mer
Jag vill bidra

Lina Asadi har designat 2021 års Fuck Cancer-armband

Fuck Cancer-armbandet representerar de unga vuxnas röst och alla de känslor ett cancerbesked för med sig. I år är det...

Läs mer
Jag vill bidra

INSTAGRAM @UNGCANCER