Kolla Pungen

Projektet Kolla Pungen är en kampanj med syfte att informera och lyfta diskussionen kring testikelcancer. Projektet ska sprida lättillgänglig och attraktiv information om testikelcancer – allt ifrån hur man själv undersöker sin pung och upptäcker symptom till vart man söker hjälp och vilka steg man sedan får gå igenom.

Projektet ska även lyfta diskussionen om ojämlik vård. Varför uppsöker personer med pung vård i så mycket mindre utsträckning? Varför är det på många sätt tabubelagt för personer med pung att prata om känslor och sjukdomar? Kolla Pungen är ett samarbete mellan organisationen Ung Cancer och RCC Väst, RCC Uppsala Örebro, Kunskapscentrum för jämlik vård och Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

Du som jobbar på skola/vårdcentral/ungdomsmottagning eller annan plats där du vill sprida information om Kolla Pungen kan beställa kampanjens material. I materialet ingår informationsblad, affischer samt vykort med en beskrivning av hur du snabbt kollar dig själv. Materialet är självklart gratis!

En hög med vykort. På vykorten finns en beksrivning om hur man går till väga för att kolla sin pung.

Beställa material

Läs mer