Broschyr

Ung Cancer vill kunna nå alla unga vuxna cancerberörda för att informera om att vi finns och vilket stöd vi kan erbjuda. För att beskriva vilka behov Ung Cancer kan hjälpa till med har vi tagit fram en vikbroschyr.

                                                                                LADDA NER BROSCHYR

Ovan kan du ladda ner broschyren som en PDF. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen mejla till info@ungcancer.se.

Broschyr på olika språk

För att nå ut till en bredare publik har vi också översatt en informationsbroschyr till engelska, arabiska, somaliska och farsi.

Tack till Amesto Translations so kostnadsfritt översätta broschyrerna.

Om du vill beställa den svenska eller engelska i tryckt version kan du kontakta oss på info@ungcancer.se.