Broschyr på olika språk

Här kan du ladda ner eller beställa Ung Cancers broschyr - på flera olika språk!

Cancer kan drabba vem som helst, oavsett vem du är eller var du bor. Ung Cancer vill kunna nå alla unga vuxna cancerberörda för att informera om att vi finns och vilket stöd vi kan erbjuda. Hos oss ska alla känna att de är välkomna och att de har möjlighet att påverka.

För att nå ut till en bredare publik har vi översatt vår informationsbroschyr till engelska, arabiska, somaliska och farsi.

Vårt mål är att broschyren ska finnas på alla sjukhus, ungdomsmottagningar och vårdinrättningar i landet.

Tack till Amesto Translations som genom att kostnadsfritt översätta broschyrerna har gjort det möjligt för oss att nå fler unga vuxna cancerberörda.

Här under kan du läsa broschyren på flera olika språk. Om du vill beställa den svenska eller engelska i tryckt version kan du kontakta oss på info@ungcancer.se.