stöd oss

Skrivet: 7 september, 2016

"Barncancervården är i kris"

Barncancerrapporten bygger på en granskning som Barncancerfonden har genomfört på landets sex barncancercentrum. Barncancerfonden pratar själva om att det är en krissituation. Granskningen visar bland annat att:

  • Det saknas 24 barnonkologer i Sverige samtidigt som var femte närmar sig pensionsålder.
  • I snitt utbildas två barnonkologer om året, vilket innebär att den negativa utvecklingen tenderar att fortsätta.
  • Det saknas totalt 30 vårdplatser runt om i landet, vilket medför att patienter och familjer ibland tvingas resa långa sträckor för att få vård.
  • 80 procent av sjuksköterskorna inom barncancervården saknar specialistutbildning.

Enligt rapporten är det svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor med rätt kompetens, till stor del på grund av den tuffa arbetsmiljön. Samtidigt har också vårdbehovet ökat de senaste åren, som en följd av att allt fler överlever sin cancer och är i behov av vård.
På Ung Cancer arbetar vi med att förbättra tillvaron för unga vuxna både under och efter sjukdomstiden. Med unga vuxna menar vi de mellan 16 och 30 år, vilket betyder att många av organisationens medlemmar vårdas eller har vårdats inom barncancervården.
Om du klickar här kan du läsa och ladda ner hela Barncancerrapporten.
 


Liknande inlägg

Hur har du påverkats av Covid-19? Var med i Ung Cancers undersökning

Att vara ung vuxen cancerdrabbad eller närstående under en pågående pandemi kan vara otroligt tungt. Att själv vara i riskgrupp...

Läs mer
Ung vuxen

Tack för 2020!

Att året 2020 kommer gå till historien, det är vi nog alla överens om. Att pandemins intågande satte Ung Cancers verksamhet på prov...

Läs mer
Ung Cancer

Nu söker vi dig som vill vara med i en ny frilufts- och semesterstudie

De senaste åren har det bland människor i allmänhet samt inom forskning uppmärksammats att vistelse i naturen kan bidra till...

Läs mer
Ung vuxen

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD

Det finns många sätt att bidra och göra skillnad. Ge en gåva, starta en insamling eller bli volontär.

Jag vill veta mer