stöd oss

Skrivet: 7 september, 2016

"Barncancervården är i kris"

Barncancerrapporten bygger på en granskning som Barncancerfonden har genomfört på landets sex barncancercentrum. Barncancerfonden pratar själva om att det är en krissituation. Granskningen visar bland annat att:

  • Det saknas 24 barnonkologer i Sverige samtidigt som var femte närmar sig pensionsålder.
  • I snitt utbildas två barnonkologer om året, vilket innebär att den negativa utvecklingen tenderar att fortsätta.
  • Det saknas totalt 30 vårdplatser runt om i landet, vilket medför att patienter och familjer ibland tvingas resa långa sträckor för att få vård.
  • 80 procent av sjuksköterskorna inom barncancervården saknar specialistutbildning.

Enligt rapporten är det svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor med rätt kompetens, till stor del på grund av den tuffa arbetsmiljön. Samtidigt har också vårdbehovet ökat de senaste åren, som en följd av att allt fler överlever sin cancer och är i behov av vård.
På Ung Cancer arbetar vi med att förbättra tillvaron för unga vuxna både under och efter sjukdomstiden. Med unga vuxna menar vi de mellan 16 och 30 år, vilket betyder att många av organisationens medlemmar vårdas eller har vårdats inom barncancervården.
Om du klickar här kan du läsa och ladda ner hela Barncancerrapporten.
 

Vill du få stöd?

Vi finns till för unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer.

Läs mer här om hur du kan få stöd!

Liknande inlägg

“Mitt liv hade kunnat se annorlunda ut om vården gjort som de skulle från början”

Att cancern upptäcks i tid kan vara avgörande för att överleva. Trots det vittnar flera av våra cancerdrabbade medlemmar om...

Läs mer

“Kommer jag kunna få barn?” – det är dags att prata om fertilitet och cancer

När du får ett cancerbesked är det sällan fertiliteten det första du oroar dig över. Men operationer och tunga cancerbehandlingar...

Läs mer
Cancerkunskap

Var med och skriv under på Ung Cancers namninsamling

Nu behöver vi er hjälp att visa hur viktigt det är att en förändring sker inom Försäkringskassan. Ung Cancer har...

Läs mer
Påverkansarbete

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva