stöd oss

Skrivet: 7 september, 2016

"Barncancervården är i kris"

Barncancerrapporten bygger på en granskning som Barncancerfonden har genomfört på landets sex barncancercentrum. Barncancerfonden pratar själva om att det är en krissituation. Granskningen visar bland annat att:

  • Det saknas 24 barnonkologer i Sverige samtidigt som var femte närmar sig pensionsålder.
  • I snitt utbildas två barnonkologer om året, vilket innebär att den negativa utvecklingen tenderar att fortsätta.
  • Det saknas totalt 30 vårdplatser runt om i landet, vilket medför att patienter och familjer ibland tvingas resa långa sträckor för att få vård.
  • 80 procent av sjuksköterskorna inom barncancervården saknar specialistutbildning.

Enligt rapporten är det svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor med rätt kompetens, till stor del på grund av den tuffa arbetsmiljön. Samtidigt har också vårdbehovet ökat de senaste åren, som en följd av att allt fler överlever sin cancer och är i behov av vård.
På Ung Cancer arbetar vi med att förbättra tillvaron för unga vuxna både under och efter sjukdomstiden. Med unga vuxna menar vi de mellan 16 och 30 år, vilket betyder att många av organisationens medlemmar vårdas eller har vårdats inom barncancervården.
Om du klickar här kan du läsa och ladda ner hela Barncancerrapporten.
 


Liknande inlägg

Men när får jag ligga igen? – därför pratar Ung Cancer om sex

Sex och cancer. Två ord som befinner sig långt ifrån varandra i de flestas värld. Men efter ett cancerbesked tvingas...

Läs mer
Kampanj

Ung Cancer söker två medlemmar till projekt i Stockholm

Sedan juni månad har Ung Cancer tillsammans med Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset arbetat med att förbättra sjukvården för tonåringar och...

Läs mer
Ung vuxen

Cancervården utvecklas tillsammans med unga cancerberörda

Hur kan vi förbättra sjukvården och livet för tonåringar och unga vuxna med cancerdiagnos? Tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset är Ung...

Läs mer
Cancerkunskap

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD

Det finns många sätt att bidra och göra skillnad. Ge en gåva, starta en insamling eller bli volontär.

Jag vill veta mer