stöd oss

Skrivet: 18 mars, 2022

Är du mellan 16-30 år och vill vara med på en enkät om resiliens?

Nu söker minKod personer som kan ställa upp för att ta reda på hur bra en särskild enkät mäter resiliens hos unga personer i Sverige. I studien önskar minKod få svar från alla, både från personer som har en cancererfarenhet och personer utan sådan erfarenhet.

Idag finns det i Sverige inget standardiserad psykosocialt stödprogram för tonåringar och unga vuxna som nyligen diagnostiserats med cancer. Därför har minKod nu börjat testa att använda ett sådant program från USA vid namn Promoting Resilience in Stress Management (PRISM).  Programmet syftar till att stärka en persons resiliens, det vill säga en persons förmåga att komma igen när man möter svåra omständigheter och utmaningar i livet. PRISM genomförs individuellt med en professionell behandlare, så som kurator eller psykoterapeut.

För att kunna utvärdera hur bra programmet i Sverige behöver vi nu också ta reda på hur unga med och utan cancer i åldern 16-30 år skattar sin resiliens i ett frågeformulär utan att ha deltagit i programmet. Om resultaten från detta projekt blir positivt kan PRSIM införas som standard vid sjukhus i Sverige. Att ge unga med cancer som nyligen diagnostiserats med cancer, ett strukturerat psykosocialt stöd skulle ge vinster för varje patient och deras familjer, samt underlätta för vårdpersonal som är involverade i deras vård.

Så är du mellan 16-30 år, klicka här för att få mer information och komma till enkäten. Den tar ca 5 minuter att fylla i och du är anonym.


Liknande inlägg

Var med och skriv under på Ung Cancers namninsamling

Nu behöver vi er hjälp att visa hur viktigt det är att en förändring sker inom Försäkringskassan. Ung Cancer har...

Läs mer
Påverkansarbete

Generalsekreterare Emma Tonnes om Försäkringskassan

Beskedet cancer sätter livet på paus och för unga på väg ut i arbetslivet kan det ha förödande konsekvenser. I...

Läs mer
Påverkansarbete

Ung Cancer släpper ny rapport om Försäkringskassan

Nu vittnar 100 unga vuxna cancerdrabbade och närstående om att stödet från Försäkringskassan är katastrofalt. Organisationen Ung Cancer kräver att...

Läs mer
Påverkansarbete

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva